ארגון עובדי הפלחה
ניר ותלם 3
מחירון דיגיטלי
גלבוע טייר סנטר

היתר נהיגה למכונה ניידת

רצ"ב פירוש התקנות החדשות לנהיגה במכונה ניידת. לאור אי-בהירות של הנוסח הראשון שהפצנו, ביקשנו מחגי צברי, שמגבה אותנו בנושאי תעבורה, לערוך הסבר נוסף בשפה פחות משפטית ויותר ידידותית. לשאלות נוספות אנחנו לשרותכם
2/09/2010

 

הקדמה 

 

בתאריך 22.06.2010 תכנס לתוקפה תקנה 39(א)ט, המחייבת כל מי שמבקש לנהוג במכונה ניידת אופנית, להיות בעל היתר הרשום ברישיון הנהיגה. בלשוננו אנו, בעל רישיון נהיגה למכונה ניידת.  

 

להלן לשונה: "לא ינהג אדם מכונה ניידת אופנית אלא אם כן קיבל הדרכה לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי ומאת גוף שאישרה לכך, וניתן לו היתר מאת רשות הרישוי לנהוג מכונה ניידת כאמור". 

 

"מכונה ניידת" – רכב מנועי שלפי מבנהו מיועד לביצוע עבודות ואינו מיועד לגרירה. 

 

כיצד מזהים מכונה ניידת? 

 

מכונה ניידת נרשמת ברישיון הרכב כציוד הנדסי, ומאופיינת בלוחית זיהוי (מספר רישוי) שחורה עם ספרות לבנות. בין כלי רכב אלה: מחפרונים, יעה אופני (שופל), קומביינים, קטפות כותנה, וכלל ציוד מכני כבד על גלגלים. 

 

הערה: כל מי שיקבל רישיון (היתר) לנהיגה במכונה ניידת עפ"י התקנה החדשה, תהיה בידו האפשרות לנהוג כל מכונה ניידת, בכל משקל. פרט למלגזה, לשגביה יש לקבל היתר בנפרד. 

 

מי שיש ברשותו רשיון נהיגה מדרגה 1 (טרקטור), ואו B ואו C1, לפני כניסת התקנה, ז"א הוציא רישיון נהיגה עד ליום 21.06.2010, חלה עליו תקנת המעבר, למשך שנתיים עד לתאריך 21.06.2012. 

 

מה אומרת תקנת המעבר? 

 

מי שברשותו רישיון נהיגה לדרגה 1 (טרקטור) ואו רישיון לדרגה B לפני 22.06.2010 יכול להמשיך לנהוג למשך שנתיים בלבד במכונה ניידת עפ"י דרגת הרישיון שברשותו ובפרק זמן זה להוציא רישיון למכונה ניידת כפי שיפורט בהמשך. 

 

מי שלא הוציא רישיון נהיגה התקופה זו ועד 21.12.2012 לא יורשה יותר לנהוג במכונה ניידת על פי תקנת המעבר, אלא אם כן למד בבית ספר לנהיגה למכונה ניידת ועמד בבחינה עיונית ומעשית. 

 

כיצד משפיעה התקנה עלינו? 

 

1. מי שבידו רישיון נהיגה C, ו/או C+E (רכב כבד) לפני 22.06.2010 יכול להמשיך לנהוג בכל מכונה ניידת, ללא הגבלת משקל וללא צורך בהיתר. ז"א, יש לו היתר (רישיון) מעצם היותו מחזיק ברישיון לרכב כבד. 

 

2. מי שבידו היתר לנהיגה במכונה ניידת הרשום ברישיונו בשורה נפרדת (לא בשורה אחת עם ההיתר למלגזה), יישאר בידו ההיתר ויהיה רשאי להמשיך לנהוג במכונה ניידת ללא הגבלת משקל.  

 

3. מי שבידו רישיון נהיגה לדרגה 1 (טרקטור) ואו רישיון לדרגה B לפני 22.06.2010 יכול להמשיך לנהוג למשך שנתיים בלבד במכונה ניידת עד 14,000 ק"ג, ובמשך תקופה זו להוציא רישיון למכונה ניידת באמצעות בית ספר לנהיגה שאושר לכך, בו ייערכו הלימוד העיוני, המעשי והבחינות. 

 

4. מי שבידו רישיון נהיגה C1 (משא עד 12,000 ק"ג) לפני 22.06.2010 יכול להמשיך לנהוג למשך שנתיים בלבד במכונה ניידת עד 14,999 ק"ג, ובמשך תקופה זו להוציא רישיון למכונה ניידת באמצעות בית ספר לנהיגה שאושר לכך, בו ייערכו הלימוד העיוני, המעשי והבחינות. 

 

הערה:  

 

לפני הרישום לבית הספר לנהיגה יש להצטייד בטופס בקשה לרישיון נהיגה ר.ש.ל 18 (הטופס הירוק עם תמונה), לבצע בדיקת עיניים המתאימה לנהיגה ברכב כבד ולבצע בדיקת רופא. 

 

הטופס מונפק ללא תשלום בחנויות האופטיקה על פי רשימה המופיעה באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.  

 

5. מי שיוציא רישיון נהיגה לאחר כניסת התקנה לתוקפה, דהיינו, מה- 22.06.2010 ואילך, יהיה חייב להוציא רישיון (היתר) למכונה ניידת, במידה וירצה לנהוג ברכב מסוג זה. 

 

מכונה ניידת זחלית (כלי רכב הנע באמצעות זחל ולא גלגלים) 

 

התקנה החדשה אינה מתייחסת למכונה ניידת זחלית, לגביה לא נשתנו התקנות. ז"א, כל מי שבידו רישיון נהיגה לדרגה 1 (טרקטור) ומעלה יכול לנהוג במכונה ניידת זחלית בכל משקל, בתנאי, שהוא בקיא בהפעלתה ובשימוש בה. 

 

 

חגי צברי 

קצין בטיחות בתעבורה 


 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד