ארגון עובדי הפלחה
מחירון דיגיטלי
ניר ותלם 3
נושא לדיון - ספטמבר 2004

 על הממשלה לתמוך ולסייע בנושאים חיוניים!

 

שנה חלפה ושנה חדשה נכנסה...

הכהן הגדול, בצאתו מ"קודש הקודשים" ביום כיפור, היה מתפלל "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלקי אבותינו, שתהא שנה זו הבאה עלינו ועל כל עמך בית ישראל בכל מקום שהם, אם שחונה, שתהא גשומה. ואל תכנס לפניך תפילת עוברי דרכים לענין הגשם בשעה שהעולם צריך לו. ואל יצטרכו עמך בית ישראל בפרנסה זה לזה ולא לעם אחר". אבל אנו, שוכני מטה, מאמינים ומתפללים שהשנה החדשה תהיה טובה מקודמתה ולכן, אנו חורשים, זורעים, משקים, מטפלים ומחכים לסיעתא דשמיא ומקווים שאף התמורות מהשוק יהיו בהתאם לציפיותינו. לכן החקלאים משקיעים את כל מרצם בגידול ואילו אנו, הפעילים,עלינו להשקיע את כל כוחנו בעזרה מול הגורמים החיצוניים.

העולם הגלובלי, הפורמלי, משדר כל הזמן, שתם עידן התמיכות הישירות בחקלאות, ולשם כך נכתבו אמנות בינלאומיות, כאשר רוב המדינות חתמו עליהן. בהתאם לכך, מדינת ישראל הקטינה בעשור האחרון, את התמיכות הכלליות בחקלאות, בעשרות אחוזים. למעשה, נכון להיום, הסקטור החקלאי חשוף כמעט לחלוטין. אך לצערנו, בבדיקות שנעשות במדינות המערב, בשנים האחרונות אנו מגלים, להפתעתנו, שרוב המדינות תומכות בחקלאות באחוזים ניכרים, בצורה גלויה ובצורה מוסווית, ואילו אנחנו, בישראל הקטנה, נמצאנו "פריירים" – דבר השנוא ביותר על כל ישראלי. כנראה ומצב זה, של דחיקת החקלאות לשוליים, אינו רק "יישור קו" עם העולם החיצוני, אלא שהוא מתאים בדיוק למאוויים של גורמי הכלכלה המובילה בארץ. ובעוד שבעולם יודעים להעריך את הירוק בעיניים, אצלנו רואים רק לטווח קצר ולא מעריכים כלל את הערך של החקלאות לסביבה.

למרות התחושה הקשה הזו, אסור לנו להרים ידיים. עלינו לדרוש במפגיע מממשלת ישראל עזרה ותמיכה במספר נושאים מהותיים:

 

תמיכה בגידולי בעל

 גידול זה מוכר ומוסכם על משרדי הממשלה (חקלאות ואוצר) כערך כללי המשמש לשמירה על אדמות הלאום ויש נכונות עקרונית לתמוך בגידולי הבעל בכל הארץ, כאשר תינתן תמיכה פרוגרסיבית לדונם, בהתאם לאזור הגידול, כך שנוכל לעבד את כל השטחים. הנושא נמצא על השולחן כבר מספר שנים ודנים בפרטים שונים ובמודלים שונים. לדעתנו, יש לתת דחיפה משמעותית לסיכום המודל, ולא לתת לפרטים להרוג אותו.

בינתיים חלפה עוד שנה ומצאו במשרדי הממשלה פתרון ביניים לעזור למגדלי הפלחה בנגב הדרומי, מתחת לקו הבצורת, אך פתרון גלובלי עדיין אין ואני קורא לממשלה לזרז את ההליכים הקשורים בבניית המודל.

 

רשת בטחון לכותנה

  ענף זה הינו אבן יסוד מרכזית בגידולי השדה ואסור לתת לענף זה להתנדנד סביב מחירי בורסה עולמיים וליפול ברגעים של משבר, כי אחריו, כמו דומינו, יפלו שאר גידולי השדה, וכתבנו ודברנו על זה די והותר. לכן, פנייתנו לממשלת ישראל הינה בשם כל ענפי גידולי השדה בשטח הפתוח – מבצל ועגבניות ועד חימצה וחמניות. אין אנו דורשים דברים מוגזמים אנו מבקשים לאשרר החלטות קודמות האומרות: לא ניתן לענף הכותנה ליפול.

בנושא הכותנה,גם עלינו, המגדלים, לשאת בעול. ואומר כאן דברים שאולי לא ינעמו לכל מגדלי הכותנה. יש לגבות כל שנה, מכל טון ייצור, סכום מסויים לקרן רשת בטחון לשנים רעות, שתשמש גם להגנות בבורסה. בלי כסף שלנו לא נבוא בידיים נקיות לממלכה.

בנוסף, יש לעשות מאמצים גדולים, דרך מו"פ ונסיונות לייעל את הגידול בכל דרך אפשרית, ובלי להכנס לפרטים, על המועצה לשאת דגל זה כל התייעלות.

 

מחקר ופיתוח

יש להגדיל ככל הניתן את סל הגידולים ולמצוא גידולים חדשים, שייכנסו לגד"ש וישמשו כגידולי העתיד, ויוכלו להחליף חלק מגידולי הגד"ש הנוכחיים, בשעת משבר. לצורך כך יש להקדיש כספים למו"פ ולמבחני זנים והתאמתם לארץ. יש לא מעט רעיונות וגידולים שנופלים על הסף בגלל חוסר התאמה למרות שיש דרישה בשוק העולמי לגידולים אלה. תמיכת המדען הראשי יכולה לקדם נושא זה בצורה משמעותית.

 אני בטוח ששר החקלאות וכל עובדי משרד החקלאות מעוניינים בקידום הענף והבעיה העיקרית היא תקציבית ולכן, על כולנו לעשות מאמצים לעזור למשרד לעזור לנו לקדם נושאים אלה.

 

                                                                                                        גרשון שליסל

                                                                                                                 מזכיר

 

 

 

 

 

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד