ארגון עובדי הפלחה
מחירון דיגיטלי
ניר ותלם 3
גלבוע טייר סנטר

הנחיות לגידול כותנה, לקראת שילוך וקטיף, אוגוסט 2015

9/08/2015

 

מאת: עופר גורן, ממ"ר כותנה וגידולי קיץ, שה"מ (מתוך הנחיות המדריכים לגידול כותנה באזורים השונים)

 

 

הכנת השטח לשילוך* ולקטיף מוצלחים

 

אחוזי חנטה מוקדמים וגבוהים, עומס הלקטים גדול ועלווה חיונית הנקייה מפגעי סוף העונה, מביאים את השדה לאחידות רבה מבחינת סיום הגידול ומוכנותו לשילוך. במידה ולא החל צימוח וגטטיבי חדש בשדה יש לצפות לשילוך קל ומהיר.

 

במקרים בהם נמצא עודפי מים בקרקע או רמות חנקן גבוהות בסיום העונה, המלווים בעלווה רעננה וצעירה, יש להיערך לשילוך בהתאם ולתכנן תוספות חומרים לחומר המשלך בהתאם למצב השדה.

 

השאיפה של המגדל לשילוך יעיל וחסכוני חייבת להיות מלווה בהכנת שדה מתאימה בעת סיום הדישון וסיום ההשקיה.

 

* שילוך - הסרת עלוות הצמחים - "שלכת".

 

 

 

הלקט בודד

 

 

 

 

מטרות השילוך

 

  1. ייעול הקטיף ושמירה על ניקיון הכותן – נשירת העלים מסייעת לקטיף מכני יעיל ונקי יותר וכן מונעת צביעה של הכותן בירוק ע"י העלים.
  2. זירוז ייבוש הצמח ופתיחת הלקטים - אוורור למניעת התעפשות. פעולת ייבוש העלים מזרזת את הזדקנות הצמח, מגבירה את קצב פתיחת ההלקטים והזדקפות הצמח וכן את האוורור, בעיקר בחלק התחתון של הצמח.
  3. שמירה מנזקי מזיקים בסוף העונה - נשירת העלים מונעת התבססות כע"ט וכנימות עלה בכך שנמנעת הזנתן בסוף העונה, ותימנע הדבקה מ"טל דבש" ולכלוך הסיבים ע"י פייחת. 

 

עיתוי השילוך

 

קצב פתיחת הלקטים נורמלי הוא כ-3%-2% ליום בממוצע עד 70% פתיחה,
וכ-2%-1.5% בין 70% פתיחה ל-100% פתיחה.

 

שילוך ראשון יינתן כאשר 70% מההלקטים פתוחים, אם מתכננים 3-2 שילוכים. ניתן לשלך גם כאשר אחוזי הפתיחה גבוהים יותר, אם מתכננים 2-1 שילוכים.
תאריך הקטיף של החלקה ייקבע לפי מצב ההבשלה של ההלקטים העליונים, אחוזי פתיחת ההלקטים ותכנית הקטיף הכללית במשק. יש לתכנן את קצב הקטיף בהתאם להספק הקטפות העומד לרשותנו ולשלך חלקות ב"מנות" של כשלושה ימי קטיף. בחלקות מאוחרות רצוי שלא לשלך לפני אחוזי הפתיחה המינימליים המומלצים כדי להימנע מפגיעה ביבול ובאיכות הסיבים, בעיקר בעדינות הסיבים.

 

יש לזכור כי הימים מתקצרים והטמפרטורות יורדות, ככל שמתאחר הקטיף, והדבר מאט את הבשלת ההלקטים, את קצב פתיחתם ואת עבודת חומרי השילוך והמזרזים השונים.

כדאי לזכור כי פערי זמן בין השילוך לקטיף יביאו להתחדשות העלווה באופן טבעי.

 

 

 

 

 


כותנת גוליית לקראת שילוך

 

 

 

ריכוז גורמים המשפיעים על השילוך

 

צמח

גיל הצמח/עלה,

% ההלקטים הפתוחים,

תקינות העלווה.

ככל שהצמחים מבוגרים יותר, אחוז הפתיחה רב יותר והעלווה תקינה – כך השילוך יהיה קל יותר.

שדה

גובה הצמחים, צפיפות העלווה, לבלוב חדש, רביצה.

ככל שהצמחים גבוהים יותר וסבוכים יותר, והרביצה והלבלוב בעוצמה רבה יותר – כך יהיה קשה יותר לשלך.

תנאי סביבה

מים בקרקע,

חנקן בקרקע,

משטר טמפרטורות.

ככל שיהיו יותר מים וחנקן בקרקע יהיה קשה יותר לשלך. בהשקיה בהמטרה ובקו נוע יתבצע השילוך הראשון כ-35 יום מסיום ההשקיה ובטפטוף 14-10 יום מסיום ההשקיה.

ירידת טמפרטורות מאיטה את פעולתם של כל המשלכים.

 

 

 

הגורמים המשפיעים על עיתוי השילוך

 

 

% ההלקטים הפתוחים

רצוי לשלך כאשר אחוז גבוה של הלקטים פתוח, ולאחר שכל ההלקטים הפוטנציאליים (שייפתחו עד לקטיף) השלימו את ה"מילוי" (קשים). שילוך מוקדם מדי (נמוך מ-60%) פוגע באספקת המוטמעים להלקט שטרם הבשיל ולפגיעה בעדינות ובחוזק של הסיבים. לפיכך, מומלץ ליישם את השילוך ב-80%-70% פתיחה (במקרה שהפתיחה מתעכבת, מומלץ להיוועץ במדריך הגידול).

מספר הקטיפים המתוכנן

בחלקות פימה המתוכננות מראש לקטיף ראשון ושני, אפשר לתת את השילוך הראשון ב-70% פתיחה בתנאי שכל ההלקטים אותם אנחנו רוצים לקטוף קשים (לא ניתן לחיתוך בסכין).

משך הזמן מהשילוך הראשון ועד לקטיף

בשילוכים בתאריכים מוקדמים יהיה משך הזמן מהשילוך הראשון לקטיף 18-16 ימים. ככל שתאריך השילוך הראשון יתאחר ויתבצע בטמפרטורות נמוכות יותר, כך יגדל המרווח לקטיף ל-22-20 ימים.

המועד המתוכנן לסיום הקטיף

בהתאם למועד המשוער של הגשם המשמעותי הראשון (בממוצע רב-שנתי גשם צפוי החל מאמצע אוקטובר בהתאם לאזורי הארץ השונים).

כושר הקטיף של המשק

30-25 דונם ליום לקטפת דו-טורית ב"פימה"; וכ-40 ב"אקלה". לקטפות ארבע טוריות הספק רב מכפול; לקטפות שש טוריות הספק פי ארבע בערך; ולקטפות הגלילים המהדקות כ-200 דונם ליום בערך (בהתאם לעליית הלחות בסוף היום באזורי הארץ השונים). רצוי להתאים ולתכנן את מנות (שטח) השילוך בהתאם לקצב קטיף ריאלי.

 

 

 

תנאי סביבה-טמפרטורות

 

יעילות כל חומרי השילוך מחייבת עיתוי מתאים לכל שדה, וכמובן תנאי סביבה מתאימים, בעיקר טמפרטורות חמות וקרינה רבה.

בנוסף למצב פתיחת ההלקטים בשדה, יש לשים לב לתנאי סביבה מעודדי שילוך בעת יישום החומרים בשדה ולתנאים הצפויים בימים שלאחר השילוך. יעילותם של כל חומרי השילוך נגזרת מהטמפרטורות שיישררו לאחר יישום החומר; טמפרטורות גבוהות יותר ישפרו את עבודת החומר וישפיעו לחיוב על טיב השילוך ועל הצורך בשילוכים נוספים או בתיקונים; טמפרטורות קרירות ישפיעו על סוג החומר המשלך הרצוי לשימוש. מבין כלל חומרי השילוך, המאג טוב יותר מאחרים בטמפרטורות נמוכות מהרגיל. לרוב פעולת המאג בפימה אינה מספקת.
 

 

 

הבשלה מאוחרת, שימוש בחומרי עזר לשיפור השילוך

 

איחור בהבשלה צפוי בחלקות מזריעה מאוחרת, בעיקר חלקות פימה. בחלקות בהן צפוי קטיף מאוחר, סוף אוקטובר, רצוי להיעזר בחומרי עזר לשילוך לפי מצב השדה.

 

גלייפוסט


על סמך ניסויי שדה שנערכו בעבר (הערה: אין אישור ליישום זה בתווית החומר), טיפול בתכשירי גלייפוסט (ראונדאפ ודומיו) בשלב של ראשית פתיחת הלקטים (20%-30%) יכול לעזור לתהליכים הבאים: 

 

1. עצירת הצימוח הווגטטיבי המאוחר והלא רצוי ובהכנת השדה לקבלת השילוך בצורה טובה יותר.

 

2. שיפור הדברת עשבים קיימים תוך פגיעה בייצור הזרעים של אותם עשבים (טיפול זה אסור בשדות המיועדים לייצור זרעי כותנה לשנה הבאה).

 

3. זירוז נשירת אברי פרי צעירים ולא בשלים תוך מניעת חריפה של זחל הוורוד ופגיעה בו.

 

 

כותון קוויק CottonQuick

 

בהתאם לקצב פתיחת ההלקטים, ניתן לעשות שימוש בחומרים מזרזי הבשלה (על בסיס אתילן ותוספים), כגון CottonQuick בשלב של 50%-40% פתיחת הלקטים, כהכנה לשילוך.

הקוויק המשולב בשילוך הראשון בשלב מוקדם של כ-60% יש אפקט של זירוז פתיחת הלקטים בנוסף לחיזוק פעולת השילוך, ובשלב של 70% ומעלה עיקר האפקט מתבטא בחיזוק פעולת השילוך.

יש לזכור כי חומרים אלו מושפעים באופן פעולתם מהטמפרטורות, וכי פעולתם בטמפרטורות נמוכות מוגבלת. במידת הצורך כדאי להקדים את השימוש, בהתאם לשיעור פתיחת ההלקטים ולטמפרטורות השוררות.

 

 

 

לסיכום

 

מטרת השילוך להביא לקטיף טוב, נקי ויעיל תוך מיצוי השדה מבחינת היבול והאיכות. 

  • יש לבנות את מערכת השילוך והקטיף במגמה לסיים את הקטיף עד 20-18 באוקטובר.
  • טמפרטורות גבוהות וקרינה חזקה מאיצות מאוד את תהליך השילוך. חשוב מאוד להתאים את חומרי השילוך לתנאי אקלים אלו.
  • חשוב לזכור שבמרבית המקרים לא נמצאו כל הבדלים ברמות היבול ובאיכותו כאשר נערכה השוואה בין חומרי השילוך השונים, ולכן בבחירת חומרי השילוך יש להתייחס בעיקר למחיר החומרים, תוך התחשבות במצב של השדה ובתנאי האקלים החזויים.

 

ריכוז תכונות חומרי שילוך

 

תכונה/חומר

מאג

סטרפטיז

יעילות בעלווה רעננה

נמוכה

גבוהה

יעילות בעלווה בוגרת מושחמת

גבוהה

בינוני-נמוך

מניעת התחדשות

לא

כן

יעיל בטמפרטורה העולות על:

10 מעלות צלזיוס

18-16 מעלות צלזיוס

שלובים אפשריים ריסוס

אזולן
ראונדאפ

קוויק
ראונדאפ

תוספת משטח

הכרחית

אין צורך

שילוב קוטלי חרקים

אסור

זרחניים אורגניים פירתרואידים

מינון מומלץ לדונם

1.3-1.5 ליטר לדונם

60 סמ"ק + 30 סמ"ק

מס' ימים בין טיפולם

7-6

8

 

 

 
מרווחים מקובלים בין שילוכים בימים
 

שלושה שילוכי מאג             6+6+5                ימים

שני שילוכי מאג                  7+7                   ימים

שני שילוכי דרופ א./סטרפטיז  9-7+9-7           ימים

סטרפטיז/דרופ א.+ מאג    9-7                    ימים

 

ככלל: את השילוך השני יש ליישם לאחר שנראית התחלת נשירת עלים כתוצאה מהשילוך הראשון בקומות הצמח העליונות.

 

 

השוואת מחירי חומרי שילוך

(מחיר מועצת הכותנה לתאריך 08/08/14. כשיהיו מחירים חדשים/סופיים ל-2015 יבוצע עדכון).

חומרים* בלבד, ללא חומר משטח.

 

 

שילוך 1

שילוך 2

שילוך 3

₪ לדונם

1

מאג 1.5

מאג 1.5

--

26.40

2

מאג 1.3

מאג 1.3

מאג 1.3

34.32

4***

דרופ אולטרה**/ סטרפטיז 60

דרופ אולטרה/ סטרפטיז 30

--

18.90

6

דרופ אולטרה/ סטרפטיז 70

מאג 1.5

--

27.90

7

דרופ/ סטרפטיז 60 + קוויק 200

דרופ אולטרה/ סטרפטיז 30

--

29.30

8

דרופ אולטרה/ סטרפטיז 60

דרופ אולטרה/ סטרפטיז 40

--

21.00

* מאג- ליטר/ד'. שאר החומרים- סמ"ק/ד'.

** בטבלה מופיע מחיר ממוצע של הדרופ אולטרה והסטרפטיז.

*** השנה ייערכו ניסויים של עיתויי השילוך והשוואת טיפול שילוך 60 סמ"ק/ד' ואח"כ 30 סמק/ד' לעומת שילוך 30 סמ"ק/ד' ואח"כ 60 סמ"ק/ד'. הכוונה היא לקטוף ולנפט כל טיפול ובעיקר להשוות את איכות הכותן בין הטיפולים.
 
הערות לטבלה:
  1. מחירי הטיפולים אינם כוללים מחירי משטח (בטיפול בו משולב דרופ אולטרה או סטרפטיז, בכל מקרה אין צורך במשטח).
  2. אין לטפל בדרופ אולטרה/ סטרפטיז אחרי שילוך ראשון במאג (בסדר הפוך מותר).
  3. הטיפולים מסודרים לפי קושי שילוך עולה.
  4. קוויק - המינון המופיע בתווית הוא 300 גר'/ד'. במקרים רבים ניתן להסתפק בפחות, בעיקר לחיזוק פעולת השילוך כתוספת לסטרפטיז.
כל מה שנותר זה לקוות למזג אוויר יבש וחמים, לקטיף בתנאים מיטביים, ליבולים גבוהים ולאיכות סיבים טובה.

 

הדפסשלח לחבר

עוד בנושא כותנה..

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד